Notuleren op niveau

Veel mensen hebben een hekel aan notuleren. Het resultaat is dan ook vaak navenant.
Besteed het maken van uw verslag daarom uit aan mensen die het wél leuk vinden.

Wij bieden u:

• een goed verslag volgens uw wensen
• een tekst in duidelijk en foutloos Nederlands
• snelle levering
• prijsopgave vooraf

Wij hebben diverse verenigingen van directeuren als klant. Voor bedrijven notuleren wij zowel directieoverleggen als vergaderingen van de ondernemingsraad. Voor gemeentes notuleren wij raadscommissies en inspraakavonden. Referenties op aanvraag.

In 2006 en 2007 notuleerde André Brouwer de interviews en besloten vergaderingen van de onderzoekscommissie Bos en Lommerplein onder leiding van Margreeth de Boer.

Of het nu gaat om een kort overleg of een meerdaagse sessie ‘op de hei’, mede door een goed verslag is uw kostbare vergadertijd geen verloren tijd.

canstockphotoandre